Zielone Świątki, Jamne 2014

W Zielone Świątki, 8 czerwca, członkowie Związku zebrali się aby rozpalić tradycyją watrę. Ognisko zapłonęło w tym roku na Kamieńcach w Jamnym.


Kronika
2021