Miysanie owiec, Jamne 2014

W święto Matki Boskiej Królowej Polski, członkowie Związku, a także mieszkańcy Ochotnicy oraz goście przebywający u nas podczas długiego weekendu, spotkali się na mszy świętej w Jamnym, po której nastąpiło poświęcenie owiec.


Kronika
2021