Reinscenizacja Bitwy Ochotnickiej, 2014

26 października, obok Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej, odbyła się inscenizacja Bitwy Ochotnickiej.


Kronika
2021