Wspomnienie śp. ks. Leopolda Misterki, 2014

26 października wspominaliśmy zmarłego przed 8 laty śp. księdza Leopolda Misterkę.


Kronika
2021