Miysanie owiec

Miysanie owiec w Ochotnicy Górnej, czyli coroczne święto pasterskie związane z wyjściem owiec na hale, odbyło się 9 maja 2015 r. Rozpoczęła je Msza święta w intencji szczęśliwego wypasu, którą odprawił w kaplicy w Jamnem ks. Proboszcz Jan Mikulski; bezpośrednio zaś po niej dokonał uroczystego poświęcenia i okadzenia kierdla. Następnie miały miejsce tradycyjne obrzędy pasterskie. Na zakończenie baca Jarosław Buczek zaprosił wszystkich na posiady, gdzie nie zabrakło oczywiście oscypka i muzyki „Ochotnych”.

Więcej informacji na oficjalnej stronie WOK Ochotnica Górna


Kronika
2021