Święto Twórców Ludowych

Pierwszego dnia maja, w święto Józefa Rzemieślnika, Twórcy Ludowi naszego rejonu spotkali się na Studzionkach. Po Mszy Świętej odbyły się wystawy oraz posiady przy ognisku.


Kronika
2023
2021