Zielone Świątki, 2013

W Zielone Świątki, 18 maja, członkowie naszego oddziału, po uroczystym wyprowadzeniu owiec na polany w Jamnym, zasiedli wspólnie przy ognisku, grając i śpiewając.


Kronika
2021